fbpx

Titkos Kert

Petz Annamária, EV (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja Látogatóit az általa üzemeltetett rekreációs célú klubhelyiség igénybevételének feltételeiről:

Szolgáltató adatai:

cégnév: Petz Annamária, EV

székhely: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 29.

Nyilvántartásba vételi szám: 56688146

adószám: 58060577-1-33

e-mail cím: info@titkos-kert.hu

Látogató: a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerinti igénybe vevő természetes személy.

Szolgáltatás tárgya: rekreációt, szórakoztatást biztosító klubhelyiség látogatásának biztosítása rövid idejű, határozott időtartamra.

Az ÁSZF elfogadása:

A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. A sikeres időpontfoglalás esetén az ÁSZF feltételeinek elfogadása automatikusan történik, amellyel a Szolgáltató és a Látogató között az ÁSZF szerinti szolgáltatásra és az ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelő szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Látogató az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, a Látogató nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ebben az esetben időpontfoglalásra nincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres időpontfoglalást követően, a szolgáltatás tárgyának használata során az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

Az ÁSZF-ben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért, megértéséért és betartásáért a Látogatót és vendégeit kizárólagos felelősség terheli.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, ami a Látogatókat jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok megszegéséből következően éri.

A szolgáltatás igénybevételének folyamata:

A foglalás a szolgáltatás értékesítésére szolgáló honlapon (www.titkos-kert.hu) történik a kért adatok megadásával.

A Szolgáltató a megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás teljesítése érdekében, illetve a felek közti kapcsolattartásra használhatja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Sikeres időpontfoglalással a Szolgáltató és a Látogató között a szolgáltatás határozott időre jön létre.

Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

A szolgáltatás díja a honlapon elérhető. A közzétett óradíjak bruttó díjak, amelyeken felül a Látogatót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díját egyoldalúan módosíthatja, ami a folyamatban lévő és a már elfogadott lefoglalásokra nem vonatkozik. A Szolgáltatást minimum 2 óra és maximum 6 óra időtartamra lehet igénybe venni. A lefoglalt és elfogadott igénybevételi időszak módosítására nincs lehetőség.

A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét, hogy az időpontfoglalást az általa közölt szolgáltatási díjnak a Szolgáltató számlájára történt beérkezését követően tekinti elfogadottnak. Amennyiben a terhelés sikertelen, az időpontfoglalás automatikusan elutasításra kerül. A sikeres időpontfoglalásról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Látogatót.

A szolgáltatási díjat bankkártyával Stripe útján fizeti a Látogató.

A Látogató a foglalás elfogadása után nem jogosult a Szolgáltatást lemondani.

Fizetési feltételek:

Az Eladó weboldalán rendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló a Stripe-on keresztül bankkártyás fizetéssel fizeti meg.

Bankkártyás fizetés (Stripe): a weboldalon a Vásárló kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Vásárlót az Eladó weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe az adatokat nem használja fel.

Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

Eladó tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy 2022. 09.01-től CSAK MAGÁNSZEMÉLYEKET SZOLGÁL KI.

Ennek oka, hogy a Szolgáltató kisadózó, így a 2022. évi XIII. törvény 2022.09.01-től hatályos előírásai miatt nem származhat bevétele kifizetőtől. Tehát olyan számla kiállítására nincs lehetőség, amelyen adószám szerepel.

A szolgáltatás igénybevételének szabályai:

Látogató a foglaláskor a rendszer által generált kóddal tudja a szolgáltatás helyszínen a foglalás időintervallumában a klubhelyiség ajtaját kinyitni.

Látogató tudomásul veszi, hogy a klubhelyiség szabályait köteles betartani és a vendégeivel betartatni és a klubhelyiséget kizárólag rendeltetésszerűen használhatják

Látogató és vendégei kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe és használhatják a klubhelyiséget.

Látogató maximum 14 fő vendéget fogadhat a klubhelyiségben, a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek a Látogató vendégeire is megfelelően alkalmazandó.

Látogató a vendégei által okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a klubhelyiségben a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelően viselkednek.

Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a vagyonbiztonságra, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a klubhelyiség, annak berendezését, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

A klubhelyiségbe ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be.

A szolgáltatás igénybevétele során a Látogató és vendégei tudatmódosító szereket nem használhatnak.

Alkoholfogyasztás ittasságot nem okozó mértékben megengedett.

A klubhelyiség területén dohányozni szigorúan tilos.

A klubhelyiséget a Látogató nem adhatja bérbe.

Hivatásos ismerkedők, prostituáltak nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

Üzletszerű kéjelgés céljára a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A klubhelyiség területén 18 év alatti személy csak nagykorú kísérővel tartózkodhat.

A klubhelyiség területére állatot, tűz- és balesetveszélyes tárgyakat nem lehet behozni.

A klubhelyiségben található konyha nem alkalmas főzésre, csak hozott vagy rendelt étel elfogyasztására

A klubhelyiségben található hűtőszekrény a Látogató és vendégei által hozott élelmiszerek és italok tárolására szolgál

Érkezéskor észlelt rendellenességet kérjük telefonon azonnal közölni.

A Látogató teljes anyagi felelősséggel tartozik minden gondatlan vagy szándékos károkozásért, a károkozás mértékét a távozás után 24 órán belül közli a Szolgáltató, melyet haladéktalanul meg kell fizetni

A klubhelyiségbe hozott vagy hagyott tárgyakban, értékekben keletkezett kár és hiány esetén felelősséget nem vállalunk

Személyi sérülés esetén a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget.

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után a helyiséget azonnal el kell hagynia a vendégeivel együtt.

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után 10. percben a takarítószemélyiség megjelenik és elkezdi a takarítást, amennyiben a Látogató ekkor még a helyiségben tartózkodik 10.000 Ft, azaz Tízezer forint egyösszegű szerződésszegési kötbért kell fizetnie

Látogató elfogadja, hogy a helyszínen nincs lehetőség a foglalás hosszabbítására.

Az ár tartalmazza: a klubhelyiség berendezési tárgyainak (beleértve a tisztálkodó szereket és törölközőket) rendeltetésszerű, károkozás nélküli használatát.

Elállási jog, felmondási jog gyakorlása.

A Látogató miután a szolgáltatási díjat a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtotta nem jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt.

Amennyiben a Látogató módosítani szeretné a foglalását, legkésőbb a foglalt időpont előtt 72 órával a létrehozott Titkos Kert fiókjában megteheti. Ez esetben a foglalás értékével megegyező kupont kap, amelynek teljes értékét felhasználhatja a következő 30 napban egy új foglalás indításához (amely akár későbbi időpontra is szólhat.

Amennyiben az új foglalás értéke nem éri el az eredeti összeget, pénzt visszaadni nem áll módunkban. Amennyiben többe kerül az új foglalás, a különbözetet bankkártyával tudja a Látogató rendezni.

A nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató 24 órán belül törli a Látogató profilját, melyről a Szolgáltató a Látogatót az általa megadott e-mail címen értesíti.

Szolgáltató jogosult elállni a szerződés teljesítésétől, amennyiben rajta kívülálló események miatt (csőtörés, beázás, áramszünet, egyéb káresemény) a Szolgáltatást nem tudná a Látogató részére az elvált színvonalon teljesíteni. Ez esetben Szolgáltató köteles a kifizetett díjat 100%-ban visszautalni vagy egy másik szabad időpontban kompenzálni Látogató részére.

Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Látogatónak észrevétele, kérdése, kifogása van, kizárólag írásban közölheti a Szolgáltatóval az info@titkos-kert.hu e-mail címen.  Panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a látogatói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Látogatót.

Fogyasztói jogvita esetén a Látogató a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez, jegyzőhöz és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat.

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Látogató kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, Látogatókra és a Látogatók vendégeire. Az ÁSZF keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 31.

Petz Annamária, EV